כדורגל

יונתן יפה ונתי אברה, שני פרשנים מקצועיים לענייני כדורגל, נפגשים לצפות במשחק ועל הדרך להרהר בתפקיד של הכדורגל כסוכן לקידום או דיכוי של רב-תרבותיות בחברה בכלל ובחברה הישראלית בפרט. יהיו פה סיפורי הצלחה מרגשים, סיפורי כשלון מכפירים, וגם שירים ושערים.

הפיקו והגישו: יונתן יפה ונתי אברה | אורחים מיוחדים: פרופ' גיא בן פורת, ואלחנן גודמן | מנחת הקורס: פרופ' בקי קוק | תודה מיוחדת ליחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. וגם לזוהיר בהלול ולשירים ושערים | עריכה וקולות: ד"ר בוזי רביב | הגש כמטלת סיום בקורס "רב-תרבותיות - פוליטיקה של זהויות בין איחוד לפירוד" באוניברסיטת בן-גוריון בנגב |

רב תרבותיות היא סמן לחברה מגוונת ומוסרית יותר, אך בחברה רב תרבותית קיימים מתחים מורכבים. מפגשים שיכולים להיות טעונים בין קבוצות אתניות, ויכוחים על הגמוניה מול תתי תרבויות, אלימות ועוד. האם ניתן לייצר חברה רב תרבותית אמיתית שבה כל המרכיבים מקבלים זה את זה? מה הפלטפורמות לקיום חברה רב תרבותית תקינה? בסוגיות אלו ועוד, כפי שהן באות לידי ביטוי בחברה הישראלית, הגישו הסטודנטים והסטודנטיות בקורס עבודות גמר מוקלטות, המציפות את הויכוחים, המתחים והפתרונות האפשריים. לא תמצאו פה בהכרח תשובות מוחלטות, אבל תזכו לשמוע דיוני עומק עם מומחים בתחומם ודיון אותנטי בסוגיות החיים עצמם. | הנחיית הקורס: פרופ' בקי קוק | עריכה והקלטה: ד"ר בוזי רביב | מוזיקה: ARTLIST | חסות: היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה באוניברסיטת בן גוריון בנגב