מהגרים משמרים תרבות

נעמה, רעות ויונתן חקרו ובדקו את המתחים סביב סוגיית קליטת הפליטים בישראל מנקודת מבטם של הפליטים מאריתריאה ותושבי השכונות הותיקים בדרום תל אביב ואת התפקיד שמשחקת ח"כ מירי רגב במערכה הזו.

רב תרבותיות היא סמן לחברה מגוונת ומוסרית יותר, אך בחברה רב תרבותית קיימים מתחים מורכבים. מפגשים שיכולים להיות טעונים בין קבוצות אתניות, ויכוחים על הגמוניה מול תתי תרבויות, אלימות ועוד. האם ניתן לייצר חברה רב תרבותית אמיתית שבה כל המרכיבים מקבלים זה את זה? מה הפלטפורמות לקיום חברה רב תרבותית תקינה? בסוגיות אלו ועוד, כפי שהן באות לידי ביטוי בחברה הישראלית, הגישו הסטודנטים והסטודנטיות בקורס עבודות גמר מוקלטות, המציפות את הויכוחים, המתחים והפתרונות האפשריים. לא תמצאו פה בהכרח תשובות מוחלטות, אבל תזכו לשמוע דיוני עומק עם מומחים בתחומם ודיון אותנטי בסוגיות החיים עצמם. | הנחיית הקורס: פרופ' בקי קוק | עריכה והקלטה: ד"ר בוזי רביב | מוזיקה: ARTLIST | חסות: היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה באוניברסיטת בן גוריון בנגב